Zatrudnimy doktorantkę/doktoranta!

Szukamy utalentowaną i zmotywowaną osobę – doktorantkę lub doktoranta – która dołączy do naszej grupy realizującej nowy, 3-letni projekt badawczy „First Team” pt. Integrated optics in time-frequency domain: a new versatile platform for quantum technologies, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Projekt obejmuje badania w zakresie materii skondensowanej oraz teoretycznej i eksperymentalnej optyki kwantowej. Badania będą realizowane we współpracy z grupami z Uniwersytetu Oxfordzkiego (Wielka Brytania) oraz Uniwersytetu w Paderborn (Niemcy).

Wymagana wiedza i umiejętności:

 • Ukończone studia magisterskie z fizyki, najlepiej o specjalności optyka kwantowa lub materia skondensowana
 • Ambicja i motywacja do pracy naukowej oraz umiejętność samodzielnego zgłębiania wiedzy
 • Praktyka w programowaniu numerycznym, podstawowa znajomość narzędzi matematycznych (np. Matlab, Wolfram Mathematica) oraz powszechnie stosowanego oprogramowania (np. Microsoft Office, Skype)
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego (poziom B2 lub wyższy)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mobilność (gotowość do podróżowania na terenie UE oraz poza Europą)

Wymagane dokumenty:

 • Dyplom lub odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu magistra fizyki
 • List polecający od poprzedniego opiekuna naukowego; dodatkowe listy polecające (np. od organizacji studenckich lub innych uznanych naukowców) mogą być atutem
 • Naukowe curriculum vitae przedstawiające osiągnięcia naukowe (np. aktywność naukową, współpraca, odbyte staże, stypendia, publikacje, zainteresowania naukowe)
 • List motywacyjny, w którym kandydatka/kandydat opisze dlaczego chce uczestniczyć w projekcie
 • Opcjonalnie: kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty powinny zostać wysłane w formacie PDF na adres e-mail magdalena.stobinska@gmail.com. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Komisja Rekrutacyjna przesłucha wybranych kandydatów. Kandydaci powinni na żądanie przedstawić oryginały przesłanych dokumentów. O ostatecznej decyzji kandydaci zostaną powiadomieni po zatwierdzeniu wyników rekrutacji przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Rozpoczęcie pracy planowane jest od lutego 2018 r.

Termin zgłoszeń: 15 stycznia 2018 r.

Miesięczne stypendium: 4500 zł (nieopodatkowane)

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

Inne aktualności

Finalna wersja artykułu „Superluminal X-waves in a polariton quantum fluid”

Zatrudnimy doktorantkę/doktoranta!