lic. Krystyna Cyra

magistrantka

W latach 2009-2012 studiowałam elektrokardiologię na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uzyskałam tytuł licencjata broniąc pracę dyplomową pt. Rola technik diagnostycznych medycyny nuklearnej w ocenie czynności skurczowej mięśnia sercowego. W latach 2011-2014 studiowałam Fizykę Medyczną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymując licencjat w czerwcu 2014 r.

W marcu 2014 r. dołączyłam do Grupy Badawczej dr hab. Magdaleny Stobińskiej.