Dr Charles Downing otrzymał grant NCN „Sonata”

Razem z dr. Charlesem Downingiem informujemy, że otrzymał on 3-letni grant Narodowego Centrum Nauki „Sonata” pt. Topological nanophotonics: from theory to applications. Jego wniosek uplasował się na najwyższym miejscu listy rankingowej. Dr Downing dołączy do naszej grupy pod koniec roku 2020.

Listy rankingowe NCN: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-05-18-opus18-preludium18-sonata15-preludium-bis1

Inne aktualności

Magdalena Stobińska koordynatorem grantu MSCA ITN „AppQInfo”

Dr Charles Downing otrzymał grant NCN „Sonata”