dr Magdalena Kaniewska

Project Manager

Dr Magdalena Kaniewska posiada tytuł magistra i doktora ekonomii z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Międzynarodowy Dyplom Zarządzania z Instytutu Handlowego/Szkoły Businessu w Nancy/Francja. W latach 2003-2013 pracowała jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Geografii i Studiów Regionalnych). Uczestniczyła w projektach naukowo-badawczych prowadząc analizy wpływu regulacji w dziedzinie polityki regionalnej, telekomunikacyjnej i ochrony środowiska. Współpracowała z Fundacją Naukową CASE oraz przedstawicielstwem Komisji Europejskiej zajmując się monitoringiem i ewaluacją działań sektora pozarządowego/ngo. W latach 2015-2017 w GUS koordynowała współpracę z OECD i Eurostat w dziedzinie statystyki edukacji oraz koordynowała badanie panelowe ochrony zdrowia w gospodarstwach domowych. W roku 2018 w Ministerstwie Edukacji i Nauki koordynowała prace nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030. Wspiera członków grupy QCAT w ich działaniach projektowych od strony zarządzania. Interesuje się współczesnym designem, muzyką barokową, oraz uprawia wioślarstwo i skituring, związana z ruchem Slow Food.