mgr Masoud Gharahighahi

Doktorant

Masoud Gharahi jest absolwentem Uniwersytetu w Isfahanie, gdzie studiował fizykę. Tytuł magistra uzyskał w 2012 r. na podstawie pracy dyplomowej pt. Concurrence and entanglement of formation of mixed bipartite quantum state. W latach 2012-2018 pracował jako instruktor laboratoryjny w Shahid Beheshti University. Zainteresowania naukowe Masouda obejmują teorię kwantowej informacji, w szczególności splątanie kwantowe, a także optykę kwantową. Poza fizyką, Masoud jest numerofilem i interesuje się kombinatoryką, muzyką oraz kinem.

Począwszy od września 2018 Masoud Gharahi jest doktorantem w grupie badawczej dr hab. Magdaleny Stobińskiej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.