mgr Oksana Voronych

Doktorantka

Mgr Oksana Voronych jest absolwentką Wydziału Fizyki Teoretycznej na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki. Jej zainteresowania naukowe obejmują fizykę materii skondensowanej, polarytony, kondensaty Bosego-Einsteina oraz optykę kwantową. Prywatnie interesuję się muzyką, w szczególności operą.

Oksana Voronych w maju 2012 r. uzyskała tytuł magistra fizyki na podstawie pracy dyplomowej pt. Wariacyjna funkcja falowa stanu podstawowego układu kondensat Bosego + stan domieszkowy. W listopadzie 2012 r. podjęła studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego w grupie dr hab. Magdaleny Stobińskiej i bierze udział w kierowanych przez nią projektach badawczych: „Homing Plus” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2012-2015), Marie Curie Career Integration Grant (7. Program Ramowy UE, 2012-2016), „Harmonia” Narodowego Centrum Nauki (2012-2017) oraz „Iuventus Plus” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od roku 2015). W 2015 r. Oksana Voronych uzyskała finansowanie projektu Badań Własnych Młodych Naukowców pt. Investigation of localized waves in polaritonic Bose-Einstein condensates.