Wojciech Rogala

Wojciech Rogala

Wojciech Rogala uzyskał tytuł inżyniera w fizyce stosowanej na Politechnice Lubelskiej. Jego praca dyplomowa dotyczyła koncentracji odnawialnych źródeł energii. Równocześnie odbywał studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie fizyki materii skondensowanej i materiałowej. Podczas studiów i po ich ukończeniu odbył staż a następnie pracował jako wykonawca w projekcie realizowanym w Środowiskowym Laboratorium Fizyki I Wzrostu Kryształów Niskowymiarowych w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W latach 2016-2017 studiował fotonikę, ze szczególnym naciskiem na optykę kwantową i kwantową informację na Politechnice Katalońskiej w Hiszpanii. Zainteresowania Wojciecha Rogali oscylują wokół kwantowej optyki, kwantowej informacji i uczenia maszynowego.

Obecnie, Wojciech Rogala odbywa studia magisterskie w zakresie inżynierii obliczeniowej na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje pracę dyplomową w Grupie Badawczej Kwantowych Technologii dr hab. Magdaleny Stobińskiej, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.