2. Konferencja interdyscyplinarna FNP

W dniach 20-21 listopada Magdalena Stobińska i Thomas Sturges wzięli udział w 2. Interdyscyplnarnej Konferencji FNP, która odbyła się w Warszawie. Dr hab. Stobińska wygłosiła wykład w ramach panelu (Un)dangerous liaisons: The difficult friendship between science and business. Wykład wzbudził duże zainteresowanie.

Inne aktualności

Strona internetowa projektu MSCA ITN „AppQInfo”

Dr Camilo López rozpoczyna projekt NAWA „ULAM”