Projekty w realizacji

Integrated optics in time-frequency domain: a new versatile platform for quantum technologies

Przyznany przez:  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Typ grantu: First Team
Nr grantu: POIR.04.04.00-00-220E/16-00
(poprzednio: FIRST TEAM/2016-2/17)
Data rozpoczęcia: 1 czerwca 2017 r.
Data zakończenia: 29 sierpnia 2022 r.
Czas trwania: 5 lat i 90 dni
Jednostka goszcząca: Uniwersytet Warszawski

Zastosowanie wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji

Przyznany przez:  Narodowe Centrum Nauki
Typ grantu: SONATA BIS
Nr grantu: 2019/34/E/ST2/00273
Data rozpoczęcia: 15 kwietnia 2020 r.
Data zakończenia: 14 kwietnia 2025 r.
Czas trwania: 5 lat
Jednostka goszcząca: Uniwersytet Warszawski

AppQInfo – Applications and Hardware for Photonic Quantum Information Processing (koordynator)

Przyznany przez:  Research Executive Agency
Typ grantu: Marie Skłodowska-Curie – Innovative Training Networks
Nr grantu: 956071
Data rozpoczęcia: 1 marca 2021 r.
Data zakończenia: 28 lutego 2025 r.
Czas trwania: 4 lata
Jednostka goszcząca: Uniwersytet Warszawski

Projekty zakończone

Makroskopowe kwantowe stany światła: teoretyczne i eksperymentalne badanie ich własności

Przyznany przez:  Narodowe Centrum Nauki
Typ grantu: Harmonia (projekt międzynarodowy niewspółfinansowany)
Nr grantu: 2012/04/M/ST2/00789
Data rozpoczęcia: 18 września 2012 r.
Data zakończenia: 17 lipca 2017 r.
Czas trwania: 4 lata, 10 miesięcy
Jednostka goszcząca: Instytut Fizyki PAN

Quantum Macroscopic Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies

Przyznany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Typ grantu: Homing Plus
Nr grantu: HOMING PLUS/2012-5/12
Data rozpoczęcia: 1 listopada 2012 r.
Data zakończenia: 31 stycznia 2015 r.
Czas trwania: 2 lata, 3 miesiące
Jednostka goszcząca: Uniwersytet Gdański

QCAT – Macroscopic Quantum Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies

Przyznany przez:  Research Executive Agency
Typ grantu: Marie Curie – Career Integration Grant
Nr grantu: 322150
Data rozpoczęcia: 1 listopada 2012 r.
Data zakończenia: 31 października 2016 r.
Czas trwania: 4 lata
Jednostka goszcząca: Uniwersytet Gdański

Makroskopowe kwantowe superpozycje światła wytworzone w procesie kwantowego klonowania w zastosowaniach do kwantowych technologii

Przyznany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Typ grantu: Grant międzynarodowy współfinansowany
Nr grantu: 2586/7.PR/2012/2
Data rozpoczęcia: 1 listopada 2012 r.
Data zakończenia: 31 października 2016 r.
Czas trwania: 4 lata
Jednostka goszcząca: Uniwersytet Gdański

Analiza wybranych protokołów technologii kwantowych w oparciu o układy optyki zintegrowanej, nowoczesne metody fotodetekcji oraz kwantowe stany wielofotonowe

Przyznany przez:  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Typ grantu: Iuventus Plus
Nr grantu: IP 2014 044873
Data rozpoczęcia: 25 lutego 2015 r.
Data zakończenia: 24 grudnia 2017 r.
Czas trwania: 2 lata, 10 miesięcy
Jednostka goszcząca: Uniwersytet Gdański