Projekty w realizacji

Zastosowanie wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji

Przyznany przez: Narodowe Centrum Nauki
Typ grantu:SONATA BIS
Nr grantu:2019/34/E/ST2/00273
Data rozpoczęcia:15 kwietnia 2020 r.
Data zakończenia:14 kwietnia 2025 r.
Czas trwania:5 lat
Jednostka goszcząca:Uniwersytet Warszawski

AppQInfo – Applications and Hardware for Photonic Quantum Information Processing (koordynator)

Przyznany przez: Research Executive Agency
Typ grantu:Marie Skłodowska-Curie – Innovative Training Networks
Nr grantu:956071
Data rozpoczęcia:1 marca 2021 r.
Data zakończenia:28 lutego 2025 r.
Czas trwania:4 lata
Jednostka goszcząca:Uniwersytet Warszawski

AppQInfo – Applications and Hardware for Photonic Quantum Information Processing

Przyznany przez:Ministerstwo Edukacji i Nauki
Typ grantu:Premia na Horyzoncie 2
Nr grantu:496355/PnH2/2021
Data rozpoczęcia:1 marca 2021 r.
Data zakończenia:28 lutego 2025 r.
Czas trwania:4 lata
Jednostka goszcząca:Uniwersytet Warszawski

PhoMemtor – Kwantowe Fotoniczne Sieci Memrystorowe

Przyznany przez: Narodowe Centrum Nauki
Typ grantu:QuantERA
Nr grantu:2021/03/Y/ST2/00177
Data rozpoczęcia:1 czerwca 2022
Data zakończenia31 maja 2025
Czas trwania:3 lata
Jednostka goszcząca:Uniwersytet Warszawski


Projekty zakończone

Makroskopowe kwantowe stany światła: teoretyczne i eksperymentalne badanie ich własności

Przyznany przez: Narodowe Centrum Nauki
Typ grantu:Harmonia (projekt międzynarodowy niewspółfinansowany)
Nr grantu:2012/04/M/ST2/00789
Data rozpoczęcia:18 września 2012 r.
Data zakończenia:17 lipca 2017 r.
Czas trwania:4 lata, 10 miesięcy
Jednostka goszcząca:Instytut Fizyki PAN

Quantum Macroscopic Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies

Przyznany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Typ grantu:Homing Plus
Nr grantu:HOMING PLUS/2012-5/12
Data rozpoczęcia:1 listopada 2012 r.
Data zakończenia:31 stycznia 2015 r.
Czas trwania:2 lata, 3 miesiące
Jednostka goszcząca:Uniwersytet Gdański

QCAT – Macroscopic Quantum Superpositions of Light Generated by Quantum Cloning for Applications in Quantum Technologies

Przyznany przez: Research Executive Agency
Typ grantu:Marie Curie – Career Integration Grant
Nr grantu:322150
Data rozpoczęcia:1 listopada 2012 r.
Data zakończenia:31 października 2016 r.
Czas trwania:4 lata
Jednostka goszcząca:Uniwersytet Gdański

Makroskopowe kwantowe superpozycje światła wytworzone w procesie kwantowego klonowania w zastosowaniach do kwantowych technologii

Przyznany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Typ grantu:Grant międzynarodowy współfinansowany
Nr grantu:2586/7.PR/2012/2
Data rozpoczęcia:1 listopada 2012 r.
Data zakończenia:31 października 2016 r.
Czas trwania:4 lata
Jednostka goszcząca:Uniwersytet Gdański

Analiza wybranych protokołów technologii kwantowych w oparciu o układy optyki zintegrowanej, nowoczesne metody fotodetekcji oraz kwantowe stany wielofotonowe

Przyznany przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Typ grantu:Iuventus Plus
Nr grantu:IP 2014 044873
Data rozpoczęcia:25 lutego 2015 r.
Data zakończenia:24 grudnia 2017 r.
Czas trwania:2 lata, 10 miesięcy
Jednostka goszcząca:Uniwersytet Gdański

Integrated optics in time-frequency domain: a new versatile platform for quantum technologies

Przyznany przez: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Typ grantu:First Team
Nr grantu:POIR.04.04.00-00-220E/16-00
(poprzednio: FIRST TEAM/2016-2/17)
Data rozpoczęcia:1 czerwca 2017 r.
Data zakończenia:29 listopada 2022 r.
Czas trwania:5 lat i 182 dni
Jednostka goszcząca:Uniwersytet Warszawski

TULIP: quanTUm description of singLe and Interacting Polaritons
(dr Camilo López)

Przyznany przez:Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Typ grantu:Program im. Stanisława Ulama
Nr grantu:PPN/ULM/2020/1/00235
Data rozpoczęcia:1 marca 2021
Data zakończenia31 maja 2023
Czas trwania:2 lata
Jednostka goszcząca:Uniwersytet Warszawski