Rekomendacje pierwszych standardów protokołów kwantowych

W obliczu potrzeby ustalenia międzynarodowych standardów, które określą wspólne zasady wykorzystywania technologii kwantowych w nauce i przemyśle, konsorcjum złożone z 14 organizacji z 6 krajów, pod przewodnictwem Hudson Institute z siedzibą w Waszyngtonie, przygotowało dwie rekomendacje. Dotyczą one kwantowych źródeł entropii (losowości) oraz systemów kwantowej dystrybucji klucza. Rekomendacje te zostały dzisiaj przekazane do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z siedzibą w Genewie w celu przygotowania i upowszechnienia odpowiednich międzynarodowych standardów.

Technologie kwantowe wykorzystują niezwykłe własności świata kwantów, np. splątanie i superpozycję, do praktycznych zastosowań. Celem ich powstania jest pokonanie ograniczeń urządzeń, których działanie bazuje wyłącznie na prawach fizyki klasycznej. Mechanika kwantowa może znaleźć zastosowanie w zabezpieczaniu informacji przesyłanych w Internecie (kwantowa dystrybucja klucza), generowaniu liczb losowych (kwantowe generatory losowe), konstruowaniu bardzo czułych sond biologicznych i chemicznych (detekcja kwantowa) oraz mikroskopów o zwiększonej rozdzielczości (kwantowa metrologia). Postęp w dziedzinie technologii kwantowych jest możliwy dzięki rozwojowi i miniaturyzacji komponentów systemów kwantowych, który dokonał się w ostatnich latach, rozpoczynając tzw. ?drugą rewolucję kwantową? i przybliżając epokę rozpowszechnienia rozwiązań na nich opartych. W jej obliczu, konieczne staje się przygotowanie międzynarodowych standardów, które określą wspólne zasady wykorzystywania technologii kwantowych w nauce i przemyśle.

Dlatego, pod przewodnictwem Hudson Institute z siedzibą w Waszyngtonie, międzynarodowe konsorcjum złożone z 14 organizacji z 6 krajów przygotowało dwie rekomendacje. Dotyczą one kwantowych źródeł entropii (losowości) oraz systemów kwantowej dystrybucji klucza. Rekomendacje te zostały dzisiaj przekazane do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. International Telecommunication Union, ITU) z siedzibą w Genewie w celu przygotowania i upowszechnienia odpowiednich międzynarodowych standardów. ITU jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ zajmującą się standaryzacją i regulacją rynku telekomunikacyjnego. Polska jest członkiem ITU od 1921 roku.

W pracach nad rekomendacjami brał udział zespół z Grupy Badawczej Kwantowych Technologii z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej przez dr hab. Magdalenę Stobińską. Pozostali sygnatariusze rekomendacji to (w kolejności alfabetycznej): Armafex Partners LLC, Bra-ket Science, BrightApps LLC, Cambridge Quantum Computing, Ciena, Florida Atlantic University, Harris Corp, Hudson Institute, IDQuantique, Institute for National Defense & Security Research, MagiQ Technologies, QuantumXchange, Qubitekk, QuintessenceLabs, Rivada Networks, SK Telecom, oraz SPAWAR Systems Center Pacific.

Inne aktualności

Strona internetowa projektu MSCA ITN „AppQInfo”

Dr Camilo López rozpoczyna projekt NAWA „ULAM”