dr Oksana Voronych

Absolwentka

Dr Oksana Voronych jest absolwentką studiów doktoranckich w Instytucie Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie studiów pracowała w charakterze wykonawcy w projektach badawczych kierowanych przez dr hab. Magdalenę Stobińską.

Dnia 29 marca 2018 r. Oksana obroniła rozprawę doktorską pt. Exciton -polariton X-waves in a microcavity, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Stobińskiej. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim był dr inż. Adam Buraczewski.