Magdalena Stobińska koordynatorem grantu MSCA ITN „AppQInfo”

Międzynarodowe konsorcjum 15 instytucji i firm, którym koordynuje dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki UW otrzymało finansowanie nowego projektu Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych (ang. Innovative Training Networks, ITN) „AppQInfo” w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (ang. Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) w programie Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Jest to jeden ze 147 projektów wybranych w konkursie z 2020 roku, w którym wnioski złożyło aż 1509 konsorcjów. Otrzymane finansowanie w wysokości ponad 4 mln euro posłuży do stworzenia miejsc pracy i wyszkolenia 15 wyjątkowych młodych badaczy, którzy będą realizować 3-letnie programy doktoranckie. Każdy z tych programów obejmuje pracę u najlepszych naukowców oraz 6-miesięczne staże w firmach i instytucjach naukowych z Europy, Japonii i Kanady.

Wspólnym tematem projektu „AppQInfo” są „Aplikacje oraz Aparatura dla Fotonicznego Kwantowego Przetwarzania Informacji”. W konsorcjum, oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczą: Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Padewski, Uniwersytet Oxfordzki, Imperial College London, Université Libre de Bruxelles, Uniwersytet Paryski (Sorbona), IBM Research w Zurychu, ID Quantique, a także partnerzy ? Uniwersytet w Paderborn, Uniwersytet w Waterloo, Uniwersytet Genewski, Quandela, NTT oraz Single Quantum. Zakres innowacyjnych projektów uczestników obejmie komunikację kwantową z użyciem m.in. technologii satelitarnych, kwantowe obliczenia i symulacje oraz wykorzystanie zintegrowanych układów fotonicznych. Projekty te obejmują pełne spektrum zadań, od teorii po realizacje eksperymentalne w najlepszych laboratoriach i w przemyśle. Dodatkowo program będzie wsparty przez Radę Przemysłową, w skład której wejdą przedstawiciele m.in. Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR, firmy Airbus oraz polskiej firmy z branży kosmicznej ? CreoTech Instruments. Młodzi naukowcy będą także uczestniczyć w licznych konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach sieci.

„AppQInfo” jest dopiero piątym projektem MCSA ITN koordynowanym przez instytucję polską i drugim kierowanym przez Uniwersytet Warszawski. Projekt wystartuje w sierpniu 2020 roku, a rozpoczęcie właściwych działań szkoleniowych przewiduje się na pierwsze półrocze 2021 r. Warunkiem przyjęcia do programu jest posiadanie tytułu magistra oraz spełnienie warunku mobilności zgodnie z zasadami MSCA. Nabór rozpocznie się w drugiej połowie 2020 r.

Inne aktualności

Artykuł o kwantowym uczeniu maszynowym

Monika Mycroft obroniła rozprawę doktorską