Inne aktualności

Nasza grupa rozrasta się

Magdalena Stobińska koordynatorem grantu MSCA ITN „AppQInfo”