Rekomendacje pierwszych standardów protokołów kwantowych

W obliczu potrzeby ustalenia międzynarodowych standardów, które określą wspólne zasady wykorzystywania technologii kwantowych w nauce i przemyśle, konsorcjum złożone z 14 organizacji z 6 krajów, pod przewodnictwem Hudson Institute z siedzibą w Waszyngtonie, przygotowało dwie rekomendacje. Dotyczą one kwantowych źródeł entropii (losowości) oraz systemów kwantowej dystrybucji klucza. Rekomendacje te zostały dzisiaj przekazane do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z siedzibą w Genewie w celu przygotowania i upowszechnienia odpowiednich międzynarodowych standardów.

Technologie kwantowe wykorzystują niezwykłe własności świata kwantów, np. splątanie i superpozycję, do praktycznych zastosowań. Celem ich powstania jest pokonanie ograniczeń urządzeń, których działanie bazuje wyłącznie na prawach fizyki klasycznej. Mechanika kwantowa może znaleźć zastosowanie w zabezpieczaniu informacji przesyłanych w Internecie (kwantowa dystrybucja klucza), generowaniu liczb losowych (kwantowe generatory losowe), konstruowaniu bardzo czułych sond biologicznych i chemicznych (detekcja kwantowa) oraz mikroskopów o zwiększonej rozdzielczości (kwantowa metrologia). Postęp w dziedzinie technologii kwantowych jest możliwy dzięki rozwojowi i miniaturyzacji komponentów systemów kwantowych, który dokonał się w ostatnich latach, rozpoczynając tzw. ?drugą rewolucję kwantową? i przybliżając epokę rozpowszechnienia rozwiązań na nich opartych. W jej obliczu, konieczne staje się przygotowanie międzynarodowych standardów, które określą wspólne zasady wykorzystywania technologii kwantowych w nauce i przemyśle.

Dlatego, pod przewodnictwem Hudson Institute z siedzibą w Waszyngtonie, międzynarodowe konsorcjum złożone z 14 organizacji z 6 krajów przygotowało dwie rekomendacje. Dotyczą one kwantowych źródeł entropii (losowości) oraz systemów kwantowej dystrybucji klucza. Rekomendacje te zostały dzisiaj przekazane do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. International Telecommunication Union, ITU) z siedzibą w Genewie w celu przygotowania i upowszechnienia odpowiednich międzynarodowych standardów. ITU jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ zajmującą się standaryzacją i regulacją rynku telekomunikacyjnego. Polska jest członkiem ITU od 1921 roku.

W pracach nad rekomendacjami brał udział zespół z Grupy Badawczej Kwantowych Technologii z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej przez dr hab. Magdalenę Stobińską. Pozostali sygnatariusze rekomendacji to (w kolejności alfabetycznej): Armafex Partners LLC, Bra-ket Science, BrightApps LLC, Cambridge Quantum Computing, Ciena, Florida Atlantic University, Harris Corp, Hudson Institute, IDQuantique, Institute for National Defense & Security Research, MagiQ Technologies, QuantumXchange, Qubitekk, QuintessenceLabs, Rivada Networks, SK Telecom, oraz SPAWAR Systems Center Pacific.

Inne aktualności

Artykuł o kwantowym uczeniu maszynowym

Monika Mycroft obroniła rozprawę doktorską