Szukamy młodych naukowców

Szukamy utalentowaną i zmotywowaną osobę: młodego naukowca (postdoca) oraz doktorantkę/doktoranta – którzy dołączą do naszej grupy realizującej nowy, 3-letni projekt badawczy „First Team” pt. Integrated optics in time-frequency domain: a new versatile platform for quantum technologies, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Projekt obejmuje badania w zakresie materii skondensowanej oraz teoretycznej i eksperymentalnej optyki kwantowej. Badania będą realizowane we współpracy z grupami z Uniwersytetu Oxfordzkiego (Wielka Brytania) oraz Uniwersytetu w Paderborn (Niemcy).

Wymagana wiedza i umiejętności:

 • Ukończone studia magisterskie z fizyki, najlepiej o specjalności optyka kwantowa lub materia skondensowana, a w przypadku postdoca – doktorat z fizyki
 • Ambicja i motywacja do pracy naukowej oraz umiejętność samodzielnego zgłębiania wiedzy
 • Praktyka w programowaniu numerycznym, podstawowa znajomość narzędzi matematycznych (np. Matlab, Wolfram Mathematica) oraz powszechnie stosowanego oprogramowania (np. Microsoft Office, Skype)
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego (poziom B2 lub wyższy)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mobilność (gotowość do podróżowania na terenie UE oraz poza Europą)

Wymagane dokumenty:

 • Dyplom lub odpis dyplomu
 • List polecający od ostatniego promotora; dodatkowe listy polecające (np. od innych uznanych naukowców) mogą być atutem
 • Naukowe curriculum vitae przedstawiające osiągnięcia naukowe (np. aktywność naukową, współpraca, odbyte staże, stypendia, publikacje, zainteresowania naukowe)
 • List motywacyjny, w którym kandydatka/kandydat opisze dlaczego chce uczestniczyć w projekcie
 • Opcjonalnie: kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty powinny zostać wysłane w formacie PDF na adres e-mail magdalena.stobinska@gmail.com. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Komisja Rekrutacyjna przesłucha wybranych kandydatów. Kandydaci powinni na żądanie przedstawić oryginały przesłanych dokumentów. O ostatecznej decyzji kandydaci zostaną powiadomieni po zatwierdzeniu wyników rekrutacji przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Przyszli doktoranci: Termin zgłoszeń to 15 czerwca 2018 r. Oferujemy miesięczne stypendium: 4500 zł (nieopodatkowane) przez okres 3 lat. Rozpoczęcie pracy planowane jest na lato 2018 r.

Przyszli postdokowie: Termin zgłoszeń to 1 sierpnia 2018 r. Oferujemy zatrudnienie na etacie przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Wynagrodzenie to około 8500 zł netto. Rozpoczęcie pracy planowane jest na jesień 2018 r.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

Inne aktualności

Artykuł o kwantowym uczeniu maszynowym

Monika Mycroft obroniła rozprawę doktorską