Dr Emad Rezaei Fard Boosari

Dr Emad Rezaei Fard Boosari uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Urmia (Urmia, Iran) w 2018 roku. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Nauk, gdzie pracował nad urządzeniami do wyżarzania kwantowego w celu rozwiązywania zadań obliczeniowych, takich jak problemy z rozpoznawaniem wzorców. Obszar specjalizacji dra Boosari obejmuje obliczenia kwantowe i programowanie kwantowe, które wykorzystuje do projektowania zaawansowanych algorytmów kwantowych i optymalizacji metod rozwiązywania problemów.

Zainteresowania badawcze dra Boosari leżą na przecięciu obliczeń kwantowych i uczenia maszynowego. W dziedzinie obliczeń kwantowych ma doświadczenie zarówno w analogowych, jak i cyfrowych obliczeniach kwantowych, wykorzystując funkcje kwantowe do rozwiązywania problemów obliczeniowych. Ponadto pracuje nad problemami optymalizacji kombinatorycznej (COP) i głębokim uczeniem przy użyciu cyfrowych komputerów kwantowych opartych na chmurze do kwantowego uczenia maszynowego.

Podczas stażu podoktorskiego w latach 2020-2023 dr Boosari prowadził badania na Uniwersytecie Koc w Turcji, gdzie wraz z grupą Alkana Kabakçioglu skupił się na fizycznych aspektach techniki stochastycznego gradientu w głębokim uczeniu się. Ponadto współpracował z Quantum Enabling System Technologies Group (QuEST) Group i profesorem Özgür Esat Müstecaplioglu nad architekturą parzystości COP przy użyciu urządzeń NISQ.

Obecnie dr Boosari pełni funkcję postdoca w grupie „QCAT” kierowanej przez dr hab. Magdalenę Stobińską, prof. UW. Jego badania koncentrują się na dyskretnych transformacjach kwantowych i ich zastosowaniach z wykorzystaniem technologii optyki kwantowej.