dr inż. Adam Buraczewski

Postdoc

aburacze@gmail.com

Dr inż. Adam Buraczewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie studiował w latach 1993-1998. Specjalizował się w budowie i oprogramowaniu komputerów: od mikroprocesorów i niskopoziomowego programowania w assemblerze, poprzez systemy operacyjne Unix i systemy sieciowe do baz danych i kompilatorów.

Zainteresowania dr inż. Buraczewskiego obejmują: symulacje numeryczne, wizualizację danych, grafikę komputerową, obliczenia równoległe, mikroprocesory, mikrokontrolery, systemy operacyjne oraz relacyjne bazy danych.

W latach 1998-2011 tworzył oprogramowanie komputerowe dla instytucji naukowych i komercyjnych, w których zdobył szerokie doświadczenie w zakresie obliczeń numerycznych, relacyjnych baz danych oraz wizualizacji danych. Uczestniczył w projektach naukowych związanych z konstruowaniem systemów komputerowych dla diagnostyki medycznej (projekt KBN pt. Wartość trójwymiarowej komputerowej rekonstrukcji konfiguracji przestrzennej gruczołu krokowego w wyborze minimalnie inwazyjnego leczenia chorych na łagodny rozrost stercza, Centralny Szpital Kolejowy w Międzylesiu, 1998-2001) i badań kosmosu (projekt KBN pt. Oprogramowanie komputera pokładowego Data Processing Unit dla urzadzenia JEM-X, Centrum Badań Kosmicznych PAN, 1998-1999).

Od 2011 Adam Buraczewski jest członkiem Grupy Badawczej dr hab. Magdaleny Stobińskiej, a w 2015 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora na podstawie rozprawy Specjalizowane algorytmy numeryczne do dokładnego obliczania sum szeregów hipergeometrycznych wykorzystywanych w modelowaniu makroskopowo obsadzonych kwantowych stanów światła. Rozprawa ta została nagrodzona w konkursie zorganizowanym przez ACK „Cyfronet” AGH w 2015 r.