dr Juan Camilo López Carreño

Naukowiec wizytujący

Moja ścieżka zawodowa w fizyce rozpoczęła się w 2009 roku na Universidad Nacional de Colombia w Bogocie – andyjskiej stolicy Kolumbii. Odbyłem tam studia I stopnia pod opieką naukową dr. Herberta Vincka, a następnie pożeglowałem w kierunku studiowania optyki kwantowej. Swoją podróż kontynuowałem w Hiszpanii, gdzie w 2014 r. uzyskałem tytuł magistra na Universidad Autónoma de Madrid. Dołączyłem tam do grupy dr. Fabrice Laussy’ego i dr Eleny del Valle aby prowadzić badania podstawowe w zakresie mechaniki kwantowej oraz kwantowego opisu polarytonów. Tematem mojej rozprawy doktorskiej były źródła światła kwantowego, zarówno jedno- jak i wielofotonowe, oraz reżimy ekscytacji które mogą być osiągnięte w systemach zasilanych przez te źródła zamiast źródeł klasycznych.

Obecnie jestem naukowcem wizytującym w grupie „QCAT” kierowanej przez dr hab. Magdalenę Stobińską. Badam kwantowe właściwości polarytonów oraz możliwości ich zastosowania w technologiach kwantowych.