Kasia Wiech

Kasia Wiech jest świeżo upieczoną absolwentką University of Florida (UF), gdzie uzyskała tytuł Bachelor of Science in Physics (Cum Laude) oraz certyfikat na kierunku Studia Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego. Podczas pracy w UF pracowała nad eksperymentem Any Light Particle Search (ALPS), poszukiwaniem ciemnej materii, który wykorzystuje techniki interferometryczne do wykrywania interakcji aksonu, potencjalnej cząstki ciemnej materii. W 2019 roku Kasia spędziła lato pracując nad eksperymentem ALPS w Hamburgu w Niemczech w DESY, niemieckim krajowym ośrodku badawczym. Jest także dumną córką ciężko pracujących polskich emigrantów i podczas pobytu na UF pełniła funkcję prezesa Zrzeszenia Studentów Polskich. W wolnym czasie lubi malować i rysować.