Katarzyna Dujka

W 2016 r. Katarzyna Dujka ukończyła studia licencjackie na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Następnie w 2017 r. zaczęła pracę zawodową związaną z obsługą administracyjną w uczelniach wyższych. Została pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w pierwszej kolejności wspierała zespół obsługujący podległe Uczelni szpitale kliniczne, aby dalej awansować na stanowisko w Biurze Rektora. Równocześnie z pracą zawodową ukończyła także studia magisterskie na kierunku Administracja. Rozwijała umiejętności i zdobywała doświadczenie zawodowe pracując m.in. dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Od listopada 2022 r. wspiera od strony administracyjnej działania Grupy Badawczej prof. UW dr hab. Magdaleny Stobińskiej.