lic. Antoni Nuszkiewicz

Antoni Nuszkiewicz jest studentem studiów magisterskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 roku przygotował pracę licencjacką pt. „Analiza Zbioru Kwantowego w Najprostszym Scenariuszu Bella” pod kierunkiem dra Jędrzeja Kaniewskiego.

Do grupy prof. Magdaleny Stobińskiej dołączył w październiku 2021 roku.