Radosław Zagajewski

Radosław Zagajewski jest matematykiem specjalizującym się w topologii i teorii mnogości. Studia pierwszego i drugiego stopnia ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc prac na temat konstrukcji grafów Cayleya za pomocą uniwersalnych przestrzeni nakrywających oraz odpowiedniości Galois-Tukeya w badaniu nierówności między liczbami kardynalnymi charakteryzującymi wartość continuum.

W przeszłości grał na trąbce w Mokotowskiej Orkiestrze Szwoleżerów. Jest entuzjastą geologii, o szczególnym zamiłowaniu do świętokorzyskich wapieni dewońskich. Zajmuje się także dydaktyką. Wykładał w fundacji Uniwersytet Dzieci, a w czasie pandemii Covid19 przygotowywał materiały do zdalnej nauki matematyki dla szkół podstawowych i liceów