admin

Zatrudnimy doktorantów do projektu NCN

Poszukujemy dwoje kandydatów, którzy dołączą w październiku 2021 roku do projektu NCN „Sonata Bis” pt. Employing multiphoton quantum interference for selected quantum information processing tasks. Obecnie prosimy o zgłoszenia zainteresowania osób, które wezmą udział w rekrutacji organizowanej wspólnie ze Szkołą Doktorską. Szczegóły: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/607842

Dwie nowe publikacje

W październiku 2020 r. nasza Grupa opublikowała dwie nowe publikacje. Zapraszamy do lektury, publikacje są dostępne na zasadach Open Access:

G. S. Thekkadath, M. E. Mycroft, B. A. Bell, C. G. Wade, A. Eckstein, D. S. Phillips, R. B. Patel, A. Buraczewski, A. E. Lita, T. Gerrits, S. W. Nam, M. Stobińska, A. I. Lvovsky, I. A. Walmsley, Quantum-enhanced interferometry with large heralded photon-number states, npj Quantum Inf. 6, 89 (2020).

T. J. Sturges, T. Repän, C. Downing, C. Rockstuhl, M. Stobińska, Extreme renormalisations of dimer eigenmodes by strong light-matter coupling, New J. Phys. 22, 103001 (2020).

Nasza grupa rozrasta się

Do naszej grupy dołączyły właśnie dwie nowe osoby:

  • mgr Jayanth Jayakumar, absolwent Indian Institute of Technology Roorkee, który rozpoczyna w październiku 2020 r. studia doktoranckie na Wydziale Fizyki UW,
  • lic. Millena Breen, specjalista administracyjny, która od września 2020 r. będzie zajmować się sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi.

Jest nam niezmiernie miło powitać nowych członków Grupy!

Magdalena Stobińska koordynatorem grantu MSCA ITN „AppQInfo”

Międzynarodowe konsorcjum 15 instytucji i firm, którym koordynuje dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki UW otrzymało finansowanie nowego projektu Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych (ang. Innovative Training Networks, ITN) „AppQInfo” w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (ang. Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) w programie Horyzont 2020 Unii Europejskiej. (więcej…)

Zdobyliśmy grant NCN SONATA BIS

Z dumą ogłaszamy otrzymanie nowego grantu SONATA BIS, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt będzie dotyczył „Zastosowania wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji”.

Opis popularnonaukowy projektu: link

Jak tylko zostanie podpisana umowa grantowa, ogłosimy nowe otwarcia konkursów na stanowiska postdoków i doktorantów. Prosimy odwiedzać naszą stronę internetową aby być na bieżąco!