Thomas McDermott

dr Thomas McDermott

Postdoc

Dr Thomas McDermott odbył studia magisterskie na University of Exeter w latach 2011-2015. Specjalizował się w fizyce materii skondensowanej. Jego praca magisterska była zatytułowana Fictitious Magnetic Fields in Strained Graphene.

W czasie studiów doktoranckich, dr McDermott zajmował się nadprzewodnictwem, złączami Josephsona i systemami nanoelektromechanicznymi. Praca ta zaowocowała przygotowaniem w 2019 r. rozprawy doktorskiej pt. Theory of Josephson Junction Resonators.

Począwszy od lutego 2020 r., dr McDermott pracuje jako postdoc w grupie badawczej dr hab. Magdaleny Stobińskiej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują teorię fizyki materii skondensowanej, grafen, nadprzewodnictwo, plazmonikę oraz informację kwantową.