dr Thomas Sturges

Postdoc

Dr. Thomas Sturges jest absolwentem College of Engineering, Mathematics and Physical Sciences Uniwersytetu w Exeter, gdzie studiował w latach 2009-2013. Jego zainteresowania naukowe obejmują: teorię materii skondensowanej, nanoplazmonikę, silne oddziaływania światło-materia, grafen, polarytony, optykę kwantową, metamateriały.

Dr. Sturges odbył staż w firmie Gooch & House, specjalizującej się w optoelektronice. W 2017 na macierzystej uczelni uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej Dirac Plasmon Polaritons.

Od lipca 2017 roku do kwietnia 2022 roku pracował na stanowisku postdoca w grupie badawczej dr hab. Magdaleny Stobińskiej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.