mgr Jayanth Jayakumar

Doktorant

Jayanth Jayakumar ukończył Indian Institute of Technology Roorkee, Indie (2011-2016) i uzyskał połączony tytuł magistra fizyki (podwójny tytuł: licencjata i magistra). Podczas studiów magisterskich brał udział w projekcie badawczym z zakresu optyki kwantowej jako student wizytujący w grupie prof. Andala Narayanana w Raman Research Institute w Bengaluru.

W latach 2016-2019 pracował w dwóch uznanych instytucjach badawczych: Institute of Mathematical Sciences w Ćiennaj oraz Harish-Chandra Research Institute w Prajagradź (Allahabadzie), odpowiednio pod kierunkiem prof. C. M. Chandrashekara oraz prof. Ujjwala Sena. W tym okresie zajmował się kwantowym błądzeniem losowym.

Począwszy od stycznia 2020 r. Jayanth Jayakumar pracował na stanowisku badawczym w grupie prof. B. Prasanny Venkatesha w Indian Institute of Technology Gandhinagar i zajmował się kwantową termodynamiką. Jego obecne zainteresowania badawcze leżą w obszarze teorii informacji kwantowej, w szczególności: kwantowego błądzenia losowego, kwantowej optyki oraz kwantowej termodynamiki. Poza fizyką, Jayanth interesuje się piłką nożną oraz śpiewaniem muzyki indyjskiej.