mgr Michał Siemaszko

Michał Siemaszko ukończył Uniwersytet Wrocławski w 2021 roku. Pracował nad pracą licencjacką poświęconą doskonaleniu generatora zdarzeń neutrinowych Monte Carlo w grupie prof. Sobczyka. Praca ta została wykonana w ramach eksperymentu T2K i była wielokrotnie prezentowana podczas spotkań kooperacyjnych. W czasie studiów magisterskich, Michał zmienił kierunek na fizykę matematyczną i napisał pracę magisterską pod kierunkiem prof. Ługiewicza o ewolucji w czasie otwartych układów kwantowych w obecności silnych korelacji.

Równolegle Michał uzyskał dyplom nauczyciela fizyki oraz pracował w szkole w niepełnym wymiarze godzin podczas ostatniego roku studiów uniwersyteckich. Oprócz zajęć organizował zajęcia popularyzatorskie: prowadził kurs solarygrafii i astrofotografii amatorskiej. Michał przez ponad 10 lat śpiewał w profesjonalnym chórze specjalizującym się w chorale gregoriańskim.

W 2021 rozpoczął studia doktoranckie w grupie prof. Magdaleny Stobińskiej, w której zajmuje się m.in. kwantowym uczeniem maszynowym.