mgr Monika Mycroft

Doktorantka

Mgr Mycroft jest absolwentką Uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie w latach 2013-2017 studiowała na kierunku fizyka w Magdalen College. Za pracę magisterską Generowanie i wykrywanie prądów spinowych otrzymała nagrodę w dziedzinie Fizyki Materii Skondensowanej. W trakcie studiów odbyła praktyki w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie w Pracowni Obrazowania Mózgu oraz w grupie prof. Burkarda Hillebrandsa na Uniwersytecie Technicznym w Kaiserslautern w Niemczech, uczestnicząc w badaniach nad właściwościami materiałów paramagnetycznych.

Monika Mycroft poza fizyką interesuje się muzyką. Ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Płocku w klasie skrzypiec.

W okresie od lipca 2017 roku do marca 2023 roku Monika Mycroft była doktorantką w Grupie Badawczej dr hab. Magdaleny Stobińskiej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską pt.: „Protocols for selected quantum technologies based on feasible multi-photon bipartite entanglement” obroniła 29 marca 2023 roku.