mgr Morteza Moradi

Morteza Moradi pochodzi z Iranu. Ukończył Sharif University of Technology, Wydział Fizyki w 2020 roku. Specjalizuje się w Informacji i Obliczeniach Kwantowych.

Przed studiami Morteza interesował się matematyką, co doprowadziło go do zdobycia srebrnego i brązowego medalu w Narodowej Olimpiadzie Matematycznej w Iranie (2009-10). Interesował się również fizyką klasyczną, która wpłynęła na jego wybór kierunku na uniwersytecie.

Po rozpoczęciu studiów Morteza zainteresował się nowymi kierunkami informacji kwantowej i jej interdyscyplinarnego charakteru: fizyką, teorią informacji i informatyką. Następnie dołączył do  Sharif Quantum Information Science Group i zaczął brać udział w kursach doktoranckich na temat obliczeń kwantowych  i  informacji kwantowej. Podczas tych kursów zapoznał się z różnymi tematami związanymi z otwartymi układami kwantowymi, komunikacją kwantową, kwantową korekcją błędów, teorią informacji i algorytmami kwantowymi. Morteza próbował również pogłębić swoje postrzeganie fizyki matematycznej i zbudować konkretną szeroką wiedzę podczas studiów, więc wziął udział w kursach z teorii grupzaawansowanej fizyki matematycznej,  a także samodzielnie studiował geometrię stanów kwantowych. Jego główną motywacją było głębokie zrozumienie matematyki rządzącej przestrzenią stanów i kanałów kwantowych i wykorzystanie jej w powiązanych tematach, takich jak przestrzeń macierzy gęstości i kanałów kwantowych, puryfikacja stanów mieszanych i kryteria splątania.

Dodatkowo, aby poszerzyć wiedzę na temat informacji kwantowej, uczestniczył w międzynarodowych konferencjach, takich jak Advanced School and Workshop on Ubiquitous Quantum Physics w ICTP we Włoszech oraz IICQI i QIOQS w Iranie.

Morteza jest autorem kilku artykułów. Jego pierwszym recenzowanym artykułem jest Exact Generation of Quantum States by the Dynamics of Spin Chains pod kierunkiem profesora Vahida Karimipoura. Zaproponowali analityczną metodę generowania stanów kwantowych poprzez ewolucję łańcuchów spinowych, co doprowadziło do jego pierwszej publikacji [PhysRevA.99.052115 (2019)]. Następnie współpracowali z prof. Karolem Życzkowskim i pracowali nad Quasi-inversion of classical and quantum channels. Zaproponowali metodę obliczania quasi-inwersji kanałów dla dowolnych skończonych wymiarów [opublikowane w  J. Phys. A: Math. Theor. 54 345301 (2021)].