mgr Valerii Kachin

Valerii Kachin ukończył w 2021 roku Uniwersytet ITMO (Rosja), Wydział Fizyki, Fotoniki w Informatyce Optycznej. Specjalizuje się w materiałach kwantowych. Jego główne zainteresowania obejmują fizykę topologiczną, fotonikę topologiczną i stany topologiczne wyższego rzędu. Valerii Kachin prowadził pracę magisterską „Badanie stanów topologicznych wyższego rzędu w układzie symetrycznym C4 realizowanym na platformie mikrofalowej” pod kierunkiem dr hab. Maxima Gorlacha. W 2021 pracował jako stażysta na Uniwersytecie Aalto (Finlandia).

Osiągnięcie naukowe Valeriego: V. I. Kachin and M. A. Gorlach, Three-dimensional higher-order topological insulator protected by cubic symmetry, Phys. Rev. Applied, 16, 024032 (2021).

Poza nauką Valerii lubi animację, projektowanie, podróże i breaking (bboying).

Dołączył do grupy w styczniu 2022.