Aktualności

Spotkanie z Ambasadorami Ameryki Łacińskiej

6 czerwca 2019 r. dr hab. Magdalena Stobińska wzięła udział w spotkaniu z Ambasadorami Ameryki Łacińskiej, które zostało zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski na Kampusie Ochota. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Fizyki, Wydziału Chemii, Wydziału Geologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Program spotkania: http://cnbch.uw.edu.pl/spotkanie-z-ambasadorami-ameryki-lacinskiej-na-kampusie-ochota/

Rekomendacje pierwszych standardów protokołów kwantowych

W obliczu potrzeby ustalenia międzynarodowych standardów, które określą wspólne zasady wykorzystywania technologii kwantowych w nauce i przemyśle, konsorcjum złożone z 14 organizacji z 6 krajów, pod przewodnictwem Hudson Institute z siedzibą w Waszyngtonie, przygotowało dwie rekomendacje. Dotyczą one kwantowych źródeł entropii (losowości) oraz systemów kwantowej dystrybucji klucza. Rekomendacje te zostały dzisiaj przekazane do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z siedzibą w Genewie w celu przygotowania i upowszechnienia odpowiednich międzynarodowych standardów. (więcej…)

Praca dla postdoka!

Szukamy zmotywowanej i utalentowanej osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku postdoka. Zgłoszenia przyjmujemy do końca roku 2018, rozpoczęcie pracy przewidujemy na 1 lutego 2019 r. Wymagania, to: doktorat w dziedzinie nauk fizycznych, znajomość języka angielskiego, mobilność. Oferujemy dobre warunki zatrudnienia na etacie adiunkta naukowego (pełen etat).

Szczegóły: naszą stronę Euraxess

Szukamy młodych naukowców

Szukamy utalentowaną i zmotywowaną osobę: młodego naukowca (postdoca) oraz doktorantkę/doktoranta – którzy dołączą do naszej grupy realizującej nowy, 3-letni projekt badawczy „First Team” pt. Integrated optics in time-frequency domain: a new versatile platform for quantum technologies, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. (więcej…)

Oksana Voronych obroniła rozprawę doktorską

Miło nam poinformować, że mgr Oksana Voronych obroniła rozprawę doktorską pt. „Exciton-polariton X waves in a microcavity”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Stobińskiej. Gratulujemy nowej pani doktor!