Aktualności

Nasza grupa rozrasta się

Do naszej grupy dołączyły właśnie dwie nowe osoby:

  • mgr Jayanth Jayakumar, absolwent Indian Institute of Technology Roorkee, który rozpoczyna w październiku 2020 r. studia doktoranckie na Wydziale Fizyki UW,
  • lic. Millena Breen, specjalista administracyjny, która od września 2020 r. będzie zajmować się sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi.

Jest nam niezmiernie miło powitać nowych członków Grupy!

Magdalena Stobińska koordynatorem grantu MSCA ITN „AppQInfo”

Międzynarodowe konsorcjum 15 instytucji i firm, którym koordynuje dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki UW otrzymało finansowanie nowego projektu Innowacyjnych Sieci Szkoleniowych (ang. Innovative Training Networks, ITN) „AppQInfo” w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (ang. Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) w programie Horyzont 2020 Unii Europejskiej. (więcej…)

Zdobyliśmy grant NCN SONATA BIS

Z dumą ogłaszamy otrzymanie nowego grantu SONATA BIS, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt będzie dotyczył „Zastosowania wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji”.

Opis popularnonaukowy projektu: link

Jak tylko zostanie podpisana umowa grantowa, ogłosimy nowe otwarcia konkursów na stanowiska postdoków i doktorantów. Prosimy odwiedzać naszą stronę internetową aby być na bieżąco!