Aktualności

Spotkanie z Ambasadorami Ameryki Łacińskiej

6 czerwca 2019 r. dr hab. Magdalena Stobińska wzięła udział w spotkaniu z Ambasadorami Ameryki Łacińskiej, które zostało zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski na Kampusie Ochota. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Fizyki, Wydziału Chemii, Wydziału Geologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Program spotkania: http://cnbch.uw.edu.pl/spotkanie-z-ambasadorami-ameryki-lacinskiej-na-kampusie-ochota/

Rekomendacje pierwszych standardów protokołów kwantowych

W obliczu potrzeby ustalenia międzynarodowych standardów, które określą wspólne zasady wykorzystywania technologii kwantowych w nauce i przemyśle, konsorcjum złożone z 14 organizacji z 6 krajów, pod przewodnictwem Hudson Institute z siedzibą w Waszyngtonie, przygotowało dwie rekomendacje. Dotyczą one kwantowych źródeł entropii (losowości) oraz systemów kwantowej dystrybucji klucza. Rekomendacje te zostały dzisiaj przekazane do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z siedzibą w Genewie w celu przygotowania i upowszechnienia odpowiednich międzynarodowych standardów. (więcej…)

Praca dla postdoka!

Szukamy zmotywowanej i utalentowanej osoby, która dołączy do naszego zespołu na stanowisku postdoka. Zgłoszenia przyjmujemy do końca roku 2018, rozpoczęcie pracy przewidujemy na 1 lutego 2019 r. Wymagania, to: doktorat w dziedzinie nauk fizycznych, znajomość języka angielskiego, mobilność. Oferujemy dobre warunki zatrudnienia na etacie adiunkta naukowego (pełen etat).

Szczegóły: naszą stronę Euraxess

Szukamy młodych naukowców

Szukamy utalentowaną i zmotywowaną osobę: młodego naukowca (postdoca) oraz doktorantkę/doktoranta – którzy dołączą do naszej grupy realizującej nowy, 3-letni projekt badawczy „First Team” pt. Integrated optics in time-frequency domain: a new versatile platform for quantum technologies, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. (więcej…)